Vedení staveb: nivelace silnic a křivých povrchů

Správa pracoviště je pro optimální výkon pneumatik zásadní. Platí to zejména o silničním grejdrování a křivých površích. Na co je potřeba dát pozor:

  • Nivelace silnic. Sledujte, jaký sklon vzhůru či směrem dolů mají silnice, které vedou na Vaše pracoviště či z něj. Silnice, jež byly vybudovány příliš příkrém úhlu v linii vzhůru mohou způsobit posunutí těžiště nákladního vozu směrem dozadu, čímž nadměrně zatíží zadní pneumatiky vozu. Silnice s příliš prudce klesajícím sklonem mohou posunout těžiště nákladního vozu směrem dopředu, čímž dojde k přesunu tlaku na přední pneumatiky vozu. Silnice by nikdy neměly být na svahu větším než 8 %.
  • Zakřivení silnic. Vyhněte se zatáčkám o malém poloměru vedoucím na Vaše pracoviště či z něj. V ideálním případě by měly zatáčky být tak široké a s takovým dosahem, aby bylo omezeno zatěžování vnějších pneumatik nevhodným tlakem na vnější pneumatiky. Silnice by měly mít též vysoký profil, podobně, jako je tomu u závodních drah. Vaše nákladní vozy tak získají více prostoru k pohybu, jenž na oplátku prodlouží životnost pneumatik.

Správná nivelace silnic a křivých povrchů může přispět k optimálnímu výkonu pneumatik a délce provozu nákladního vozu.