Jak vybrat správnou terénní pneumatiku pro Váš provoz

Nákladní automobily na staveništích a místech s probíhající těžbou jezdí přes náročné povrchy, zatímco vezou těžké náklady. Pneumatiky na těchto vozidlech mohou být vystaveny obrovským silám. To je důvod, proč je rozhodující, abyste pro tyto stroje generující zisk vybrali ty správné pneumatiky.

Při výběru pneumatik pro silniční nákladní automobily existují četné faktory, které je třeba vzít v úvahu, a ohodnocení otisku místa je na vrcholu tohoto seznamu. Dříve než si vyberete konkrétní pneumatiku, měli byste naprosto dokonale znát provoz Vašich vozidel na místě.

Na místech těžby se toho dá dosáhnout tím, že se na nákladní automobil namontuje jednotka sledující polohu a vůz se nechá po určitý časový interval v provozu. To Vám pomůže vypracovat „mapu místa“. Zároveň byste měli sledovat vzdálenost, kterou nákladní automobil ujede, jeho rychlost a zatížení, které nese.

Potom vezměte průměrné zatížení a vynásobte toto číslo průměrnou rychlostí To Vám dá hodnoty místa v tunomílích za hodinu (TMPH) nebo v tunokilometrech za hodinu (TKPH).

Každá terénní pneumatika, bez ohledu na použití, má rovněž specifické hodnoty TMPH (tunomíle za hodinu) nebo TKPH (tunokilometry za hodinu), které představují maximální doporučené zatížení, které pneumatika může vézt při určité rychlosti. V každém případě si pak vyberete pneumatiku, jejíž hodnoty TMPH nebo TKPH jsou vyšší než hodnoty TMPH nebo TKPH místa. To Vám pomůže zajistit, že jste si vybrali tu správnou pneumatiku pro dané místo.