Sledování polohy silničních nákladních automobilů se vyplatí

Pneumatikám na Vašich nákladních vozech je zapotřebí vždy věnovat velkou pozornost - a právem. Věnujete však pozornost tomu, jak jsou Vaše silniční nákladní automobily umístěné?

Při couvání nákladního vozu k hromadě kamenů bedlivě sledujte polohu jeho zadní nápravy vůči přednímu okraji hromady a ujistěte se, že na tomto okraji není suť. Zásadní je sklon a odstup. Přední okraj udržujte bez suti, čímž pomůžete předejít proříznutí pneumatiky, poškození nárazem a dalším problémům.

Povrch země by měl být též rovný. Jakmile právě naložený nákladní vůz odjede, místo ihned vyčistěte a odstraňte kameny, které mohly popadat při nakládce. Povědomí o tom, kde se Vaše nákladní vozy nachází, a v jakém prostředí, Vám pomůže je udržovat v provozu.