Průzkumy vozového parku a audity na místě udrží Vaše pneumatiky v neustálém pohybu

Důležitost pneumatik pro úspěšný provoz vozidel v dolech, lomech, na staveništích a v přístavech nelze brát na lehkou váhu. Následující správné postupy Vám pomohou dosáhnout optimálního výkonu a životnosti pneumatik, a výhody vyústí přímo do Vašeho konečného součtu:

  • Průzkumy vozového parku. Před každou směnou pneumatiky zkontrolujte – nejen jejich nahuštění, ale též hloubku dezénu, pořezání a škrábance, ze kterých by se mohly časem stát velké trhliny. Prověřte též správnost typu pneumatik. Průzkumy vozového parku Vám pomohou rozpoznat tyto často přehlížené problémy předtím, než se z nich stanou vážné a nákladné problémy.
  • Audity na pracovišti. Zkontrolujte své pracoviště a silnice, které vedou na něj a z něj. Stojí v cestě Vašeho zařízení kameny a jiný odpad? Vodní hospodářství je rovněž důležité. Bylo Vaše pracoviště navržené tak, aby z něj voda snadno odtékala? Vyskytuje se na něm stojatá voda v podobě kaluží? Je na příchozích a odchozích komunikacích voda? Pod povrchem kaluže je těžké odhalit předměty, které v nich číhají a mohou pneumatiky poškodit. Eliminujte toto riziko tak, že budete udržovat povrchy suché.

Zařiďte, abyste se svým týmem spolupracovali s Vaším obchodním zástupcem Goodyear OTR a optimalizovali návratnost firemních investic do pneumatik.